Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Poduzeće Promid d.o.o. započelo je s provedbom projekta: Certifikacijom proizvoda do tržišta (CE označavanje) ukupne vrijednosti 169.000,00 HRK, od čega je EU sufinanciranje 143.650,00 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 12. rujna 2018. do 12. rujna 2019. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Poduzeće planira putem CE oznake certificirati 6 tipova svojih proizvoda: Elevatore, Pužne transportere, Lančane transportere, Trakaste transportere, Vibro-transportere i Kotrljače. CE oznaka je skraćenica od "Conformité Européenne" (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod sukladan sa smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice. Na putu za Europsko tržište važan i obavezan dio proizvoda je i CE oznaka. Slobodan protok roba je temelj unutarnjeg tržišta Europske Unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tržištu EU i iz toga razloga CE oznaku zovu i "putovnicom, kartom za Europsko tržište". CE oznaka na proizvodu predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i harmoniziranih normi. EU smjernice Novog pristupa i Globalnog pristupa utvrđuju samo bitne zahtjeve za proizvode, dok se detaljni tehnički zahtjevi nalaze u tehničkim specifikacijama, harmoniziranim normama. Sukladnost s EU normama osigurava pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevima smjernica. Provedbom ovog projekta tvrtka će steći CE oznaku za 6 tipova proizvoda što će dovesti do iskoraka na međunarodnom tržištu, te povećanje konkurentnosti tvrtke.

Svrha projekta je označavanje CE oznakom 6 proizvoda tvrtke Promid d.o.o. s ciljem povećanja povjerenja kupaca i olakšanog pristupa na inozemnom tržištu. Rezultati projekta odnose se na povećane prihode, povećane prihode od izvoza te broj certificiranih proizvoda.

 

Kontakt osoba za više informacija: Anja Dušak, anja.dusak@promid.hr                                                                                                                                                                                                    

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/