Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Promid d.o.o.

Poduzeće Promid d.o.o. započelo je s provedbom projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzeću Promid d.o.o. ukupne vrijednosti 1.193.835,10 kn, od čega je EU sufinanciranje 816.725,81 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 18.06.2018-31.12.2020. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4b Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u komercijalnom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.Projekt se provodi kroz tri mjere koje se odnose na izgradnju solarne elektrane, zamjenu postojećeg sustava rasvjete s energetski LED učinkovitom i implementacija sustava kompenzacije jalove energije što će dovesti do povećanja energetske učinkovitost i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Provedbom predmetnog projekta predviđene su uštede u isporučenoj energiji u iznosu od:

-          47,88 % za projektnu cjelinu proizvodni pogon

Projektirana ušteda isporučene energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.1.1.01, a to je podupiranje provedbi mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Ako projektni prijedlog uključuje i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.), mjere energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije trebaju dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

Provode se sljedeće projektne aktivnosti:

  • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
  • Revitalizacija električnih instalacija - učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464)
  • Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca
  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracijom

 

Kontakt osoba za više informacija: Anja Dušak, anja.dusak@promid.hr                                                                                                                                                                                                     

Više informacija na: