Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uvođenje sustava kvaliteta,zaštite okoliša i normi vezanih uz obradu metala

Naziv projekta

Uvođenje sustava kvaliteta, zaštite okoliša i normi vezanih uz obadu metala

 

Opis projekta

Projektom će se postići povećanje konkurentnosti tvrtke stvaranjem pretpostavki za njen održivi rast i razvoj na domaćem i inozemnom tržištu kroz uvođenja četiri međunarodno priznata certifikata. U tom smislu tvrtka će uvesti četiri certifikata čime će se riješiti nedostatak međunarodno priznatih standarda i povećati povjerenje u tvrtku što dovodi do povećanja konkurentnosti i mogućnosti ozbiljnog iskoraka na međunarodnom tržištu.

Prijavitelj planira provesti projekt certifikacije sustava upravljanjem kvalitetom, zaštite okoliša te dva certifikata vezana uz izvođenje čeličnih konstrukcija te osiguranja kvalitete kod postupka zavarivanja temeljnih metalnih materijala. Projekt se sastoji od troškova pripreme dokumentacije za certificiranje, certificiranja sustava i edukaciju djelatnika za zavarivanje sukladno normi ISO 1090-2;2011. Provjerom projekta planira se stjecanje povjerenja kupca što će dovesti do iskoraka na međunarodnom tržištu te povećanje konkurentnost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je uvođenje međunarodno priznatih standarda i certifikata u području upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i normi vezanih uz obradu metala s ciljem povećanja povjerenja kupaca i olakšanog pristupa na inozemnom tržištu. Tvrtka trenutno nema certifikata u području kvalitete, zaštite okoliša ni certifikata vezanih uz izvođenje čeličnih konstrukcija te osiguranja kvalitete kod postupka zavarivanja taljenjem metalnih materijala. Navedena situacija može dovesti do nemogućnosti plasmana vlastitih proizvoda na inozemno tržište jer kupci traže međunarodno priznate certifikate u koje imaju povjerenje. Provedbom ovog projekta prijavitelj će se certificirati prema najpriznatijim međunarodnim certifikatima čime će se steći međunarodna prepoznatljivost što će prepoznati i međunarodni kupci što će rezultirati povećanim narudžbama i zadržavanjem postojećih kupaca koji sve više bez obzira na dugogodišnju suradnju traže međunarodno priznate certifikate.

 

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta se određuje na 198.000,00 kn.

 

Iznos koji sufinancira EU

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU iznosi 168.102,00 kn.

 

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 15. rujna 2018. do 15. rujna 2019.

 

Kontakt osobe za više informacija

Kontakt osoba za više informacija je Anja Dušak, anja.dusak@promid.hr