Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Elevatori

Elevatori su pretovarno-transportni uređaji namijenjeni za kosi i vertikalni transport sipkih materijala. Upotrebljavaju se u svim granama proizvodnje: od rudarstva do prehrambene industrije. Koriste se kao samostalni uređaji ili kao dijelovi većih ili manjih transportnih sustava. Za transport abrazivnih i krupnozrnatih materijala izrađujemo elevatore sa vjedricama na lancu kao vučenom elementu dok za sipke i manje abrazivne materijale izrađujemo elevatore sa vjedricama koje su pričvršćene na traku. Pored ova dva temeljna principa konstrukcije, elevatore s lancem izrađujemo i sa skretnim lančanicima radi boljeg prianjanja vjedrica, a koriste se kod transporta ljepljivih i praškastih materijala.

Program proizvodnje elevatora temeljimo na standardiziranim i pomno odabranim osnovnim dijelovima kao što su vučni elementi te pogonski i natezni sklop. Zahvaljujući takvoj strategiji, u mogućnosti smo u relativno kratkom roku izraditi bilo koji podtip elevatora prema specifičnosti svake pojedine narudžbe. Bitni elementi za izbor tipa elevatora su kapacitet, vrsta transportiranog materijala te duljina potrebnog transportiranja. Prema tim elementima odabiremo odgovarajuću konstrukciju koja u svemu odgovara zadanoj funkciji.