Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Pužni transporteri

Pužni transporteri su pretovarno-transportni uređaji za transport sipkih materijala, a koriste se u gotovo svim granama proizvodnje od rudarstva do prehrambene industrije.

Temeljna podjela pužnih transportera, prema izvedbi pužnica, dijeli ove uređaje na:

    ·         Cijevene

    ·         Koritaste

U ovisnosti o transportiranom materijalu i zahtjevima projektanata odabiremo jednu od izvedbi. Elementi za odabir vrste pužnog transportera su: kapacitet, vrsta transportiranog materijala i duljina potrebnog transportiranja. Pužni transporteri su standardizirani u smislu promjera pužnog elementa, te se u ovisnosti o potrebnom kapacitetu odabire tip odnosno nazivna veličine (promjer).

Proizvodnju pužnih transportera temeljimo na montaži već izrađenih osnovnih sklopova odnosno elemenata. Kombinacijom tih elemenata izrađujemo transportere čije tehničke karakteristike mogu zadovoljiti široko područje tehnoloških zahtjeva.