Nikole Tesle 32, 48260 Križevci, Hrvatska

Transporteri s trakom

Transporteri s trakom su pretovarno-transportni uređaji koji se koriste u gotovo svim granama proizvodnje: od rudarstva do prehrambene industrije. Namijenjeni su za transport rasutih i komadnih tereta što je i temelj za njihovu osnovnu podjelu. Tip transportera s trakom određuje se u ovisnosti o vrsti transportiranog materijala i ostalim tehničko-tehnološkim uvjetima transporta. Naš pristup proizvodnji transportera s trakom temelji se na proizvodnji standardnih dijelova: bubnjeva, valjaka i nateznookretnih stanica.

Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo u relativno kratkim rokovima odgovoriti i na veoma specifične zahtjeve tržišta. Glavne izmjere transportera s trakom (širina i duljina) određuju se prema zahtjevu naručitelja, tehničko-tehnološkim karakteristikama transportiranog materijala i transportnoj putanji.

Na temelju tih elemenata, odabrat ćemo odgovarajuću konstrukciju vodeći brigu ne samo o funkcionalnosti već i o primjerenom dizajnu.